Problemet med mikrobiomtestning

Først var det DNA, så kroppens bakterier. Denne nye bølge af mikrobiel kortlægning synes videnskabeligt endnu sværere at gøre sig klog på end den afkodning af slægtskab og genetik, der kendetegnede tidlige gentests. Med en lang række virksomheder, der alle tilbyder hver deres version af mikrobiomtestning, kan man ikke andet end at spekulere: Skal vi stole på hypen?

Det hele startede i 2012. uBiome, stiftet af Jessica Richman, Zachary Apte og Will Ludington, valgte at bane vejen for borgervidenskab i deres virksomhed, med fokus på at undersøge hvad der gemmer sig under forskellige dele af menneskekroppen. Samtidig skabte nonprofitorganisationen American Gut Project en værdifuld platform for løbende dataindsamling, der kunne forsyne den nødvendige forskning til at få området til at blomstre. I dag er der flere og flere virksomheder, der tilbyder mikrobiomtestning i en eller anden form – og antallet er stigende.

Nu tænker du måske: “Du startede GUTXY, en virksomhed der tilbyder mikrobiomtestning. Er du ikke farvet?” Men faktisk tror jeg, at mit arbejde på dette område har gjort mig mere åbensindet – og skeptisk – omkring det. At have den rette viden til at kende nuancerne af, hvad der faktisk foregår, og hvad der er nødvendigt for at få det til at fungere, gør mig til en endnu mere pålidelig kilde til kommentar – og kritik.

Og ja, det er sandt, at der er meget mere at gøre, for at få mikrobiomtestning derhen, hvor vi gerne vil have det: Heri ligger problemet.

Din sundhed er din historie

Mange, der vælger mikrobiomtestning, er enten særligt interesserede i deres form eller i at optimere deres sundhed ned til den mindste detalje. For andre sker det efter års personlige kampe. Som oftest handler det om mavebesvær: Utallige episoder med oppustethed, forstoppelse eller diarré, der skaber en stor psykisk og følelsesmæssig byrde. Hvad vi har lært gennem mikrobiomforskning har bekræftet, hvad vi altid har forestillet os: At din sundhed er en akkumulering af din afstamning, dine daglige vaner og dit miljø – alting dig. Det genetiske aspekt er ofte blevet overvurderet, mens nyere tendenser peger i retning af kost og livsstil som de mest betydningsfulde faktorer til at opnå den velvære, vi ønsker. Når man tænker på, hvor mange ting der spiller ind, kan det virke temmelig urealistisk at forvente, at en enkelt test skal kunne sammenfatte alt det, ikke?

Når man tænker på, hvor mange ting der spiller ind, kan det virke temmelig urealistisk at forvente, at en enkelt test skal kunne sammenfatte alt det, ikke?

Din krop er en jungle

At forstå mikrobiomet har givet os et indblik i den enorme mikrobielle verden, der eksisterer inden i os alle, og til for første gang at se, hvor afgørende vores tarmbakterier egentlig er. De former vores organer, nedbryder vores mad, hjælper os med at bekæmpe infektioner og påvirker sågar vores adfærd. Antallet af ikke-menneskelige mikrobielle celler overgår vores menneskelige celler med 3:1. Indtil nu har vi kun navngivet en brøkdel af disse mikrober, og endnu færre har kendt funktionel information. Vi ved, at de er der, med vi ved ikke hvorfor, eller hvilket formål de reelt tjener. Dette fører – naturligvis – til forvirring.

Antallet af ikke-menneskelige mikrobielle celler overgår vores menneskelige celler med 3:1.

Når du har fået testet dit mikrobiom, modtager du en liste over de tilstedeværende mikrober, samt den relative hyppighed (procenterne) af dem. Næste trin er at finde ud af, om dine resultater faktisk er gode. Hvad kunne gøre dem bedre? Hvordan kan vi afgøre det, når de fleste af mikroberne i skrivende stund er ukendte?

Jamen vi kan kun forholde os til, hvad der faktisk er der. Visse mikrober er veldokumenterede: Tag bare Lactobacillus og Bifidobacteria, som er blevet forsket til hudløshed (givet hvor nemme de er at lukrere på som kommerciel probiotika). Vi må altså koncentrere os om dem, vi har styr på lige nu. Selvom de – i vores mikrobioms store hele – kun udgør en lille del, så spiller de stadig en kæmpestor rolle og er værd at kende til. Med bare en enkelt mikrobiomtest kan du finde dine niveauer af gavnlige bakterier som Akkermansia muciniphila, Fecalibacterium praustnii og Roseburia – alle forbundet med god tarmsundhed. There’s no other way to know how you fare, unless you sequence your microbiome. Så enkelt er det: Hvis du tror på, at dine tarmbakterier har betydning for din sundhed, og du gerne vil vide, hvor sundt dit mave-tarmsystem i virkeligheden er, så er du nødt til at teste det.

Dit mikrobiom er en labyrint

It’s difficult to capture all that encapsulates your inner essence: it’s not something to summarise. Er du på udkig efter forenklet vished? Så er mikrobiomtestning ikke noget for dig. Testing opens up a vault of knowledge. Viden, som på nuværende tidspunkt kan synes mere som et puslespil end som egentlige svar. Du vil indsamle en lang liste af latinske navne og en masse tal, som via en simpel søgning vil give dig modstridende “ideelle” værdier. Desuden tager du fejl, hvis du forventer, at din test kan give dig udførlige detaljer omkring din kost. Ingen mikrobiomtest kan fortælle dig forskellen på et rødt og et grønt æble; de nøjagtige mængder, du bør spise; hvem – eller hvad – alle dine mikrober er; ej heller hvad alle dine mikrober faktisk gør. Hvad mikrobiomtestning kan give dig er:

  • Dit mave-tarmsystems unikke mikrobielle sammensætning på prøvetidspunktet
  • Information om, hvorvidt disse mikrober er forbundet med sundhed eller sygdom
  • Forslag til, hvordan visse mikrober kan forøges eller reduceres baseret på specifikke livsstilsændringer
  • Fortolkninger af dine resultater baseret på de seneste videnskabelige publikationer

Ikke desto mindre er din tarmflora for meget en labyrint, for enormt, for mennesket at begribe – endnu. Som med det meste inden for videnskab gælder det, at jo mere vi lærer, jo mere indser vi, hvad vi ikke ved. Det er lige så meget historien om hønen og ægget, som det er en tidsfølsom suppe.

Du i dag er ikke dig i morgen

Prøvetagning og dets nuværende fremgangsmåder består af mange udfordringer. Selvfølgelig gavner det resultaterne, når prøven er helt ny. Men eftersom det er uhensigtsmæssigt fra et forbrugerperspektiv – og dermed også usandsynligt – bruger de fleste virksomheder (os selv inkluderet) en stabiliseringsopløsning til at bevare prøverne. Det betyder, at du bare kan indsamle og fremsende prøven i dit eget tempo. Langt bedre end at skulle nedfryse din afføring, ikke?

Men samtidig bruger forskellige forskere også forskellige slags tuber, forskellige opløsninger og forskellige laboratorieprotokoller (for det meste, i hvert fald). Dette kan være problematisk. Hvis vi skal sammenligne ét resultatsæt med et andet, så kræver reproducerbarheden et så ens sæt af forholdsregler som muligt, så vi faktisk ved, at vi kun sammenligner nogle få udvalgte differentierende faktorer.

Uden en laboratoriemæssig “guldstandard” ender vi i stedet med en debat om, hvad der er bedst. Det gør det også rigtig svært at finde frem til de rigtige sammenhænge – de manglende brikker i det mikrobielle puslespil.

Og det bliver kun mere kompliceret: Din tarmflora påvirkes nemlig af næsten alt. Er du ude at rejse? Dine mikrober forandrer sig. Er du stresset? Dine mikrober forandrer sig. Er du bare ved at blive ældre? Dine mikrober forandrer sig. Spiser du en doughnut? Dine mikrober forandrer sig. Det kan virke overvældende, at så meget kan forårsage forandringer. Det kan sågar sætte dig i en (bogstaveligt talt) rigtig lortesituation.

Dit bakterielle blåtryk

Forskningen taler for sig selv: Adskillige forhold – alt fra depression og kræft til irritabel tarmsyndrom – er blevet kædet sammen med kvaliteten af vores efterladenskaber. Hvis din afføring ikke lever op til standarden, er det sandsynligvis fordi, din krop ikke fungerer så optimalt, som den kunne. Med ekspansioner på mikrobiomområdet ved at være dagligdag for videnskabsinstitutioner verden over, kan der ikke længere herske nogen tvivl om, at der er ved at opstå et reelt behov for at kontrollere vores afføringsmønstre.

Det, du reelt får ud af at teste dit mikrobiom, er et øjebliksbillede – fotografisk hukommelse af din tarmflora på et givent tidspunkt. Det giver dig muligheden for – efterhånden som forskningen udvikler sig – at krydshenvise og faktisk have dit eget personlige bakterielle blåtryk. Ved at teste nu, har du den fordel at kunne dokumentere dit mikrobiom, så du for fremtiden kan fungere som din egen kildehenvisning: Et effektivt værktøj i takt med, at forskningen fortsat udvikler sig, og den bagvedliggende videnskab gror dybere. Det vil tage tid at navngive og forklare størstedelen af mikroberne i vores kroppe, men hvis du har en fortegnelse over dine mikrober nu, og år ud i fremtiden, så vil du have et ekstremt værdifuldt album over dit mikrobiom på forskellige tidspunkter. Et album, du kan bruge til at holde øje med dit helbred, efterhånden som du bliver ældre – og dermed også til at optimere det.

Det vil tage tid at navngive og forklare størstedelen af mikroberne i vores kroppe, men hvis du har en fortegnelse over dine mikrober nu, og år ud i fremtiden, så vil du have et ekstremt værdifuldt album over dit mikrobiom på forskellige tidspunkter.

Gennem mine oplevelser med at dokumentere mit eget mikrobiom, og med selv at prøve forskellige tjenester, så jeg, at der manglede noget: En test er nødt til at være en sammenligning af dig – med dig. Mikrobiomtestning bør ikke kun holde dine resultater op mod en kæmpestor database af anonyme, ukendte prøveeksemplarer fra personer, som har levet helt andre liv end dig. Vi er nødt til at se, hvordan vi forandrer os, og hvordan vi udvikler os, ved at bruge vores egen data som omdrejningspunkt. Så derfor udviklede vi RESET! Det er den eneste måde at komme så tæt på et nøjagtigt billede, som vi kan. Et billede, der inkluderer hele din sundhedshistorik, din afstamning og sågar alt, du nogensinde har spist!

Som forsker med års erfaring inden for dette område, kan jeg kun anbefale at investere i mikrobiomtestning. Gør det hos hvem end, du ønsker, men sørg for at få indsamlet disse flygtige brikker i dit personlige puslespil – nu. At kortlægge dit mikrobielle blåtryk fra i dag og fremefter vil give dig helt konkret indsigt og personlig viden, som vi kun vil blive klogere på, efterhånden som videnskaben modnes. Det er noget, der helt sikkert vil gavne dig – i den sundest mulige version af din krop (og dine bakterier) – mange år ud i fremtiden.

Kildehenvisninger

Ingen kildehenvisninger
Relaterede artikler